פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על זכריה ט י

"והכרתי רכב" - שלא יהיו צריכין לה

"ומשלו" - וממשל שלו

"מים ועד ים" - מימא ועד מערבא לסוף העולם

"ומנהר" - פרת