קטע:רש"י על זכריה ח ו

"כי יפלא" - בעיניהם החסד הגדול אשר אעשה להם

"גם בעיני יפלא" - איך שבתי מן החרון הגדול ורבותינו דרשוהו על שחיטת יצר הרע במסכת סוכה בעיני יפלא איך יוכלו הצדיקים לעמוד כנגדו בחייהם