קטע:רש"י על זכריה ז ו

"וכי תאכלו וכי תשתו" - ואם לא תצומו מה לי גם בזו הלא אתם להנאתכם הוא המאכל והמשתה