פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על זכריה ו יב

"צמח שמו" - הוא זרובבל האמור למעלה הנני מביא את עבדי צמח ועל שם שצמחה גדולתו מעט מעט ויש פותרים אותו במלך המשיח אבל כל הענין הזה מדבר בבית שני

"ומתחתיו יצמח" - מזרע המלוכה