פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על זכריה ו טו

"והיה אם שמוע" - והיה לכם הדבר הזה אם שמוע תשמעו וגו'