קטע:רש"י על זכריה ד יד

"שני בני היצהר" - קרן כהונה ומלכות הנמשחים בשמן המשחה

"העומדים על אדון כל הארץ" - לבקש מלפניו להחזיר את גדולתם

"שני בני היצהר" - יצר טוב ויצר הרע מתהפך לטוב בזכות התורה