קטע:רש"י על זכריה ד ט

"ידי זרובבל יסדו הבית הזה" - מתחילה ועד סוף בימי כורש הראשון

"וידיו תבצענה" - אותו עתה תבצענה ל' גמר הוא כמו (שם) כי יבצע ה' כל מעשהו