פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על זכריה ג ו

"ויעד" - לשון התראה כמו (דברים לא) ואעידה בם את השמים וגו'