קטע:רש"י על זכריה ב י

"הוי הוי" - אין הוי אלא לשון הכרזה והזעקת קיבוץ וכן ת"י אכלו למבדריא הכריזו כמו (שמואל ב כב) ירעם מן שמים אכלו מן שמיא

"ונוסו מארץ" - צאו גליות עמי מתוך בבל ואשור