קטע:רש"י על זכריה ב ט

"ואני אהיה לה" - למגן כאילו חומת אש סביב לה וגם בתוכה תשכון שכינתי לכבודכם