קטע:רש"י על זכריה ב ח

"רוץ דבר אל הנער" - אל תצא עוד למוד כי נמלך הקב"ה בפמליא שלו שלא יהא לה קצב ושיעור ועתה רוץ דבר אל זכריה

"פרזות תשב" - מאין חומה כדי שיתישבו בה כל הבא ותגדל מיום אל יום