קטע:רש"י על זכריה ב ז

"והנה המלאך הדובר בי יוצא" - הוא אשר בידו חבל המדה