קטע:רש"י על זכריה ב ה

"חבל מדה" - חוט המדה למדוד את ירושלים כמה יהיה ארכה ורחבה