קטע:רש"י על ויקרא כ יב

"תבל עשו" - גנאי ל"א מבלבלין זרע האב בזרע הבן