קטע:רש"י על ויקרא כ ד

"ואם העלם יעלימו" - אם העלימו בדבר אחד סוף שיעלימו בדברים הרבה אם העלימו סנהדרי קטנה סוף שיעלימו סנהדרי גדולה