קטע:רש"י על ויקרא כז יב

"כערכך הכהן כן יהיה" - לשאר כל אדם הבא לקנותה מיד הקדש