קטע:רש"י על ויקרא כז י

"טוב ברע" - תם בבעל מום

"או רע בטוב" - (ת"כ תמורה ט) וכל שכן טוב בטוב ורע ברע