קטע:רש"י על ויקרא כז ב

"כי יפלא" - יפריש בפיו

"בערכך נפשת" - ליתן ערך נפשו לומר ערך דבר שנפשו תלויה בו עלי