קטע:רש"י על ויקרא כו מו

"והתורת" - אחת בכתב ואחת בעל פה מגיד שכולם נתנו למשה בסיני