קטע:רש"י על ויקרא כו מג

"יען וביען" - גמול ובגמול אשר במשפטי מאסו