קטע:רש"י על ויקרא כו לח

"ואבדתם בגוים" - כשתהיו פזורים תהיו אבודים זה מזה

"ואכלה אתכם" - אלו המתים בגולה