פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ויקרא כו יח

"ואם עד אלה" - ואם בעוד אלה לא תשמעו

"ויספתי" - עוד יסורין אחרים

"שבע על חטאתיכם" - (ת"כ) שבע פורעניות על ז' העבירות האמורות למעלה