קטע:רש"י על ויקרא כו יב

"והתהלכתי בתוככם" - אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם ולא תהיו מזדעזעים ממני יכול לא תיראו ממני ת"ל והייתי לכם לאלהים