קטע:רש"י על ויקרא כו ב

"אני ה'" - נאמן לשלם שכר חסלת פרשת בהר