קטע:רש"י על ויקרא כה מ

"כשכיר כתושב" - עבודת קרקע ומלאכת אומנות כשאר שכירים התנהג בו

"עד שנת היבל" - אם פגע בו יובל לפני שש שנים היובל מוציאו