קטע:רש"י על ויקרא כד יד

"השמעים" - אלו העדים

"כל" - להביא את הדיינים

"את ידיהם" - אומרים לו דמך בראשך ואין אנו נענשים במיתתך שאתה גרמת לך

"כל העדה" - (ת"כ) במעמד כל העדה (מכאן) ששלוחו של אדם כמותו