קטע:רש"י על ויקרא כד טז

"ונקב שם" - אינו חייב עד שיפרש את השם ולא המקלל בכינוי

"ונקב" - לשון קללה כמו (במדבר כג) מה אקב