פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ויקרא כד ד

"המנורה הטהרה" - שהיא זהב טהור ד"א על טהרה של מנורה שמטהרה ומדשנה תחלה מן האפר