קטע:רש"י על ויקרא כג ל

"והאבדתי" - לפי שהוא אומר כרת בכ"מ ואיני יודע מה הוא כשהוא אומר והאבדתי למד על הכרת שאינו אלא אבדון