פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ויקרא כג כז

"אך" - כל אכין ורקין שבתורה מיעוטין מכפר הוא לשבים ואינו מכפר לשאינם שבים