פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ויקרא כג יב

"ועשיתם כבש" - חובה לעומר הוא בא