רש"י על ויקרא כג י

רש"י על ויקרא • פרק כג >>
ב • ג • ד • ה • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כד • כה • כז • ל • לא • לה • לו • לז • לט • מ • מב • מג • 


"ראשית קצירכם" - שתהא ראשונה לקציר

"עומר" - עשירית האיפה כך היתה שמה כמו (שמות טז) וימודו בעומר