קטע:רש"י על ויקרא כג ה

"בין הערבים" - משש שעות ולמעלה

"פסח לה'" - הקרבת קרבן ששמו פסח