פתיחת התפריט הראשי

"בין הערבים" - משש שעות ולמעלה

"פסח לה'" - הקרבת קרבן ששמו פסח