קטע:רש"י על ויקרא כב יח

"נדריהם" - (חולין ב) הרי עלי

"נדבותם" - הרי זו