קטע:רש"י על ויקרא כא יד

"וחללה יג" - שנולדה מפסולי כהונה