קטע:רש"י על ויקרא כא טו

"ולא יחלל זרעו" - הא אם נשא אחת מן הפסולות זרעו הימנה חלל מדין קדושת כהונה