קטע:רש"י על ויקרא י יח

"הן לא הובא וגו'" - שאילו הובא הי' לכם לשרפה כמו שנאמר (ויקרא ו) וכל חטאת אשר יובא מדמה וגו'

"אכל תאכלו אתה כד" - היה לכם לאכלה אע"פ שאתם אוננים

"כאשר צויתי" - לכם במנחה