קטע:רש"י על ויקרא יט ו

"ביום זבחכם יאכל" - כשתזבחוהו תשחטוהו ע"מ זמן זה שקבעתי לכם כבר