קטע:רש"י על ויקרא יח ל

"ושמרתם את משמרתי" - להזהיר בית דין על כך

"ולא תטמאו בהם אני ה' אלהיכם" - הא אם תטמאו איני אלהיכם ואתם נפסלים מאחרי ומה הנאה יש לי בכם ואתם מתחייבים כלייה לכך נאמר אני ה' אלהיכם חסלת פרשת אחרי