רש"י על ויקרא יח כג

רש"י על ויקרא • פרק יח
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יד • טו • יז • יח • כא • כג • כח • כט • ל • 


"תבל הוא" - לשון קדש וערוה וניאוף וכן ואפי על תבליתם (ישעיהו י) ד"א תבל הוא לשון בלילה וערבוב זרע אדם וזרע בהמה