פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ויקרא יח כא

"למלך" - ע"א היא ששמה מולך וזו היא עבודתה שמוסר בנו לכומרים (סנהדרין סד) ועושין שתי מדורות גדולות ומעבירין את הבן ברגליו בין שתי מדורות האש

"לא תתן" - זו היא מסירתו לכומרים

"להעביר למלך" - זו העברת האש