קטע:רש"י על ויקרא יז ה

"אשר הם זבחים" - אשר הם רגילים לזבוח