פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ויקרא יז ג

"אשר ישחט שור או כשב כז" - במוקדשין הכתוב מדבר שנאמר להקריב קרבן

"במחנה" - (זבחים קו) חוץ לעזרה