קטע:רש"י על ויקרא יד לה

"כנגע נראה לי בבית" - (נגעים פי"ב ת"כ) אפי' תלמיד חכם שיודע שהוא נגע ודאי לא יפסוק דבר ברור לומר נגע נראה לי אלא כנגע נראה לי