קטע:רש"י על ויקרא יד ט

"את כל שערו וגו'" - כלל ופרט וכלל להביא כל מקום כנוס שער ונראה