קטע:רש"י על ויקרא יג נז

"פרחת היא" - דבר החוזר וצומח

"באש תשרפנו" - את כל הבגד