קטע:רש"י על ויקרא יג נא

"צרעת ממארת" - לשון סילון ממאיר (יחזקאל כח) פויינט"ש בלע"ז ומדרשו תן בו מארה שלא תהנה הימנו