קטע:רש"י על ויקרא יג מח

"לפשתים ולצמר" - של פשתים או של צמר

"או בעור" - זה עור שלא נעשה בו מלאכה

"או בכל מלאכת עור" - זה עור שנעשה בו מלאכה