קטע:רש"י על ויקרא יג מ

"קרח הוא טהור הוא" - טהור מטומאת נתקין שאינו נדון בסימני ראש וזקן שהם מקום שער אלא בסימני נגעי עור בשר בשער לבן ומחיה ופשיון