קטע:רש"י על ויקרא יג כג

"תחתיה" - במקומה

"צרבת השחין" - כתרגומו רושם שיחנא אינו אלא רושם החמום הניכר בבשר כל צרבת לשון רגיעת עור הנרגע מחמת חימום כמו (יחזקאל כא) ונצרבו בה כל פנים רייטרי"ד בלע"ז

"צרבת" - רייטישמענ"ט בלע"ז